Stanisław Wawszczak – Monitoring magistrali Modbus przy użyciu IoT Edge Gateway na przykładzie stacj – YouTube

W ramach sesji zostanie przedstawione zagadnienie konfiguracji IoT Edge do uzyskiwania danych MODBUS TCP oraz uruchomienia analityki danych przy użyciu Stream Analytics uruchamianego na IoT Edge. Zostanie omówiony routing wiadomości między modułami lokalnymi a usługą IoT Hub. Przedstawiony będzie dedykowany moduł IoT Edge do zapisu danych do bazy danych InfluxDB.

source

Author: Scottish Summit

Share This Post On